Bureaustoel 24 - Online Bureaustoelen kopen tegen de meeste voordelige prijzen
026 - 353 0 253  |  06-48583458  |  FAQ
FAQ

 

1. Hoe kan ik het bedrag overmaken?

U kunt het bedrag van uw bestelling overmaken op ING rekeningnummer 4736205 t.n.v. HJH Office GmbH.

IBAN NL45INGB0004736205
BIC INGBNL2A

Zodra uw betaling op onze rekening geregistreerd is, zullen wij per direct overgaan tot verzending van de bestelde artikelen.
U krijgt een e-mailbevestiging zodra uw betaling in goede orde ontvangen is.
Bureau's en Bureaumeubelen worden tussen de 3-5 dagen verzonden. Bureaustoelen worden binnen 3 werkdagen verzonden.


2. Wat houdt de garantie in?


Ondanks de hoge kwaliteit van de artikelen die wij in ons assortiment hebben, kan het voorkomen dat u een artikel ontvangt dat niet perfect is. In dat geval voorzien wij u graag zo snel mogelijk van een passende oplossing.
Wanneer een artikel defect is bij ontvangst, kunt u contact opnemen voor een vervangend onderdeel.
Mocht een onderdeel niet leverbaar zijn dan kunt u dit altijd binnen 14 kalenderdagen na ontvangst, tegen geringe kosten en vergezeld van de originele factuur/pakbon terugsturen naar:

Rijnlanden Pakketten BV
T.a.v. Bureaustoel24.nl - Retouren
Industrieweg 10
2404 BZ Alphen aan den Rijn


Uw contactpersoon is Richard Hollander

Download hier het retourformulier.

U ontvangt niet automatisch een vervangend exemplaar. Zodra wij uw retourzending verwerkt hebben, ontvangt u een e-mail ter bevestiging. De betalingsverplichting voor het artikel vervalt of het betaalde bedrag wordt zo spoedig mogelijk teruggestort op uw rekening.


3. Hoe kan ik maar 1 keer verzendkosten betalen als ik meerdere bureaustoelen tegelijkertijd bestel?


Wanneer u meer dan 3 artikelen tegelijkertijd besteld, kunt u uw bestelling het beste doorgeven via info@bureaustoel24.nl.
Ook wanneer een een zakelijke bestelling doet van meer dan 6 producten, kunt u een korting ontvangen.
Neem hiervoor contact met ons op via info@bureaustoel24.nl
U krijgt binnen een werkdag een reactie.


4. Defect bij ontvangst


Als uw artikel bij ontvangst defect blijkt te zijn, kunt u contact opnemen voor een vervangend onderdeel. Artikelen kunt u binnen 14 dagen na ontvangst tegen geringe kosten retourneren naar Bureaustoel24.nl.

Download hier het retourformulier. Vult u alstublieft op de achterkant van dit retourformulier een duidelijke omschrijving in en de bijhorende wens. Stuur het artikel inclusief alle toebehoren en accessoires en de originele factuur in een deugdelijke / originele verpakking naar:

Rijnlanden Pakketten BV
T.a.v. Bureaustoel24.nl - Retouren
Industrieweg 10
2404 BZ Alphen aan de Rijn


Uw contactpersoon is Richard Hollander

Zodra wij uw retourzending ontvangen hebben, brengen wij u hiervan via een e-mail op de hoogte. Uw betalingsverplichting komt te vervallen of een eventueel betaald bedrag wordt teruggestort.


5. Demonteren van de gasveer


Wanneer u de gasveer wilt demonteren, kunt u in deze bijlage (instructies demonteren gaslift) de instructies downloaden om de gasveer van uw bureaustoel los te halen.


6. Verval van recht op garantie


De garantie komt te vervallen wanneer:
- Er sprake is van schade door ongelukken of rampen, zoals brand, overstromingen, aardbevingen, oorlog, vandalisme of diefstal.
- Producten zijn geopend, wijzigingen zijn aangebracht of wanneer er sprake is van materiele schade, verkeerd gebruik, reparatie door een niet-geautoriseerde dealer, verkeerd onderhoud of wanneer de producten voor andere doeleinden zijn aangewend dan dat het product bedoeld is.
- Het product incompatibel is met hardware of software die niet voldoet aan de minimale eisen.
- Het schade voor accessoires als batterijen en zekeringen betreft.
- Er sprake is van val-, vocht-, stoot- en/of drukschade.
- De fabrikant en HJH Handelsgruppe kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor mogelijk geleden gevolgschade of incidentele schade, winstderving of andere commerciële schade die voortvloeit uit het gebruik van dit product.

Wanneer reparatie van een artikel niet binnen de garantie valt worden hier kosten voor in rekening gebracht.


7. Fabrieksgaranties


Voor alle artikelen in ons assortiment gelden fabrieksgaranties. Dat betekent dat u recht heeft op de reguliere garantiebepalingen zoals de fabrikant van het artikel heeft bepaald. Deze garantiebepalingen zijn specifiek voor elk artikel en u vindt ze terug in de meegestuurde documentatie. Mocht u vragen hebben of wilt u aanspraak maken op de garantie, dan kunt u contact opnemen met onze Klantenservice (klantenservice@bureaustoel24.nl).

Wanneer reparatie van een artikel niet binnen de garantie valt worden hier kosten voor in rekening gebracht.


8. Kosten voor een reparatie


Alle reparaties worden door een erkend bedrijf afgehandeld.
Als het defect niet binnen de garantiebepalingen valt, zoals val- stoot of waterschade, oneigenlijk gebruik of de door de fabrikant bepaalde garantietermijn, dan ontvangt u een prijsopgave. U kunt daarna aangeven of u akkoord gaat met reparatie (tegen het aangegeven bedrag) of dat u afziet van verdere afhandeling.

In het laatste geval kunt u uw artikel terugkrijgen met een eventuele rekening voor onderzoekskosten en transportkosten.
Het artikel wordt u in beide gevallen onder rembours aangeboden (u betaalt aan de postbode).

Mocht u vragen hebben of wilt u afspraak maken voor reparatie, dan kunt u contact opnemen met onze Klantenservice (klantenservice@bureaustoel24.nl).
Wanneer reparatie van een artikel niet binnen de garantie valt worden hier kosten voor in rekening gebracht.


9. Kan ik losse onderdelen bestellen?


85% van alle onderdelen zijn ook los verkrijgbaar. U kunt deze echter niet direct via de webshop bestellen. Een verzoek tot levering van een onderdeel kunt u doen door een e-mail te sturen naar info@bureaustoel24.nl.
Vermeldt u svp in detail om welk onderdeel van welk artikel (bij voorkeur artikelnummer) het gaat, liefst ook met een digitale foto van het onderdeel. U krijgt binnen twee werkdagen een reactie met een eventuele prijsopgaaf, indien dit van toepassing is.10. Privacybeleid bureaustoel24.nlVoor elk sitebezoek, transactie of overeenkomst geldt onderstaand privacybeleid.

Doeleinden van gebruik

HJH Office Benelux en HJH Office GmbH verwerken uw persoonsgegevens voor (i) de acceptatie van uw bestelling,
(ii) het tegengaan van overkreditering, (iii) uitvoering van overeenkomsten met u (iv) relatiebeheer en (v) managementinformatie, product- en dienstontwikkeling en het bepalen van de (algemene) strategie.

Persoonsgegevens kunnen ook worden gebruikt voor het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen HJH Office Benelux en/of HJH Office GmbH, haar klanten en medewerkers, alsmede voor deelname aan waarschuwingssystemen welke worden gebruikt ter voorkoming van fraude en overkreditering.

Bij deze verwerking van persoonsgegevens kunnen HJH Office Benelux en HJH Office GmbH groepsvennootschappen en samenwerkende partners inschakelen.

Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens worden gebruikt om u al dan niet op basis van een voorafgaande selectie te informeren over interessante gelijksoortige aanbiedingen en producten of diensten van HJH Office Benelux, HJH Office GmbH en/of groepsvennootschappen en samenwerkende partners.

Informatie kunt u ook per e-mail of SMS ontvangen, indien u hiervoor toestemming heeft gegeven. Indien u toestemming heeft gegeven voor het ontvangen van nieuwsbrieven, kunt u tevens op het door u opgegeven e-mailadres incidenteel benaderd worden om vrijwillig deel te nemen aan een consumentenonderzoek.

Indien u geen commerciele informatie (meer) wenst te ontvangen, of niet wilt dat uw gegevens worden gebruikt voor direct marketing doeleinden, kunt u dit kenbaar maken aan de betreffende vennootschap. Met betrekking tot informatie verkregen van HJH Office Benelux en/of HJH Office GmbH
kunt u bellen met 026-3530253,
een brief sturen naar:
HJH Office
Burgemeester Eggninkstraat 36,
3604 AS Maarssen,
of een e-mail sturen naar info@bureaustoel24.nl of via onze website www.bureaustoel24.nl.

Door de algemene voorwaarden zoals deze worden gehanteerd door HJH Office te aanvaarden stemt u tevens in met de mogelijkheid dat (i) HJH Office Benelux en/of HJH Office GmbH uw persoonsgegevens (laten) gebruiken voor credit scoring en (ii) HJH Office Benelux en/of HJH Office GmbH informatie over uw kredietwaardigheid verstrekken aan BKR.

Om afhandeling van klachten en serviceverlening mogelijk te maken kunnen HJH Office Benelux en/of HJH Office GmbH gegevens van u die daarvoor noodzakelijk zijn verstrekken aan leveranciers of andere partijen waar HJH Office mee samenwerkt in het kader van klachtafhandeling en serviceverlening.

HJH Office Benelux en HJH Office GmbH gebruiken uw persoonsgegevens niet voor adressenhandel.Privacy op internet en cookies

Bij elk bezoek aan onze site wordt automatisch uw (tijdelijke) IP-adres herkend en zo mogelijk de site of e-mail van herkomst.
Deze gegevens kunnen door ons worden gebruikt in het kader van fraudepreventie en het bestrijden, voorkomen en opsporen van (pogingen tot) strafbare gedragingen.

Daarnaast bewaren en gebruiken wij deze gegevens om de navigatie, bezochte pagina's en de al dan niet door u bestelde artikelen van onze site te analyseren.

Wij kunnen u aan de hand van deze analyse informeren over aanbiedingen, of productinformatie die voor u interessant zou kunnen zijn, en de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze site en e-mails verbeteren.

Voor gepersonaliseerde aanbiedingen maakt HJH Office ook gebruik van diensten van derden, waaronder zoekmachines.
U verklaart zich ermee akkoord dat de zoekgegevens die u bij derden waar HJH Office mee samenwerkt achterlaat, mogen worden gekoppeld aan uw gegevens die reeds bij HJH Office bekend zijn en waarmee aanbiedingen en productinformatie voor u worden gepersonaliseerd.

Om onze dienstverlening en site te optimaliseren en u gericht te kunnen informeren over interessante aanbiedingen of producten, worden via onze site eveneens zogenaamde cookies op uw computer geplaatst.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij uw bezoek aan een site naar uw computer wordt gestuurd.
Met behulp van de cookies kunnen we er ook voor zorgen dat u bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren.

De domeinnaam van de site server die de cookies doorgeeft is bureaustoel24.nl.

De meeste browsers kunnen zodanig worden ingesteld dat cookies worden geweigerd of dat u op de hoogte wordt gesteld wanneer u een cookie ontvangt.

Instructies met betrekking tot het aanpassen van de instellingen van de browser vindt u onder Help in de toolbar van de meeste browsers.
Hoewel u als bezoeker van de site de site nog steeds kunt bezoeken is het echter mogelijk dat als cookies worden geweigerd, bepaalde diensten of elementen van de site niet optimaal functioneren.

Het uitzetten van cookies beperkt het gebruik van onze site en diensten.

Adreswijziging
Klanten zijn verplicht HJH Office van iedere adreswijziging op de hoogte te stellen.
Zolang HJH Office geen verhuisbericht heeft ontvangen, wordt u geacht woonachtig te zijn op het laatst bij HJH Office bekende adres en blijft u aansprakelijk voor de door u bestelde artikelen die op het oude adres zijn afgeleverd.

Beveiligde server
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Vragen
U mag ons om inzage verzoeken in uw persoonsgegevens. Ook kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt.
U kunt uw persoonsgegevens ook online inzien en corrigeren op de site. Ga hiervoor naar www.bureaustoel24.nl.

Als u wenst te reageren op ons privacybeleid of als u vindt dat onze site of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is, vragen we u eveneens contact met ons op te nemen. Voor bovengenoemde verzoeken, vragen, klachten of reacties kunt u contact opnemen met:

HJH Office Benelux/ HJH Office GmbH, afdeling juridische zaken
Burgemeester Egginkstraat 36,
3604 AS MaarssenAlle artikelprijzen zijn inclusief BTW inclusief verzendkosten.